Tijdens het miniseminar van Triple Dairy waren de voornaamste conclusies: de sector heeft sterk leiderschap nodig en CO2 gaat waarschijnlijk stikstof inhalen!

Drie sprekers uit 3 verschillende hoeken: Herman Snijders van het ministerie van LNV, Jelle Zijlstra van Wageningen University & Research en melkveehouder Andries-Jan de Boer gaven ieder vanuit hun eigen perspectief hun kijk op de toekomst van de melkveehouderij in Nederland. Wat is wenselijk en wat is haalbaar? Kennis en innovatie zijn hard nodig, maar bovenal heeft de sector leiderschap nodig. Dick Veerman van Foodlog vergeleek de sector met de filosofische gelijkenis over de zes blinde mannen en de Indiase olifant. Overzien we het speelveld nog wel en waar gaan we met zijn allen naar toe?

Herman Snijders sprak over de contouren die in het Haagse worden geschetst om de sector aan doelstellingen op het gebied van stikstof en fosfaat te laten voldoen. Op een vraag van een van melkveehouders hoe het eigenlijk zit met CO2, gaf Snijders toe dat CO2 waarschijnlijk stikstof gaat inhalen! CO2 zal wereldwijd leidend worden. Lubbert van Dellen voegde toe dat we nu al “vanuit een CO2-bril” naar stikstof moeten kijken.

Aanwezigen vertegenwoordigden naast de cursusgroep melkveehouders, diverse stakeholders uit de melkveehouderij keten: o.a. Aware, Dutch Dairy Center, Rabobank en ABN Amro, Lely, Aeres, studiegroep Morgen, AJF en Accon AVM.

Het seminar werd gehouden ter afsluiting van de pilotcursus Masterclass 2030. 10 melkveehouders hebben deze succesvolle pilot doorlopen en daarbij nieuwe kennis tot zich genomen, gekeken wat dit kan betekenen op hun eigen bedrijf in de toekomst richting 2030. Plannen op individueel bedrijfsniveau zijn doorgewerkt en in de groep besproken. De cursus is gemiddeld met een 8 beoordeeld, op 15 januari 2020 gaan we van start met een nieuwe ronde.