Triple Dairy is betrokken bij een project rondom cyberweerbaarheid in agrarische sector. Het is belangrijk dat onder agrariërs bewustzijn over de mogelijk risico’s ontstaat! Lees meer en doe de gratis scan voor je eigen bedrijf.

Doe mee aan de IT-scan: Weerbaarheid agrariërs in de digitale wereld

Melkrobots, klimaatbeheersing in stallen of kassen en voercomputers: de digitalisering in de agrarische sector neemt in rap tempo toe.

Wat je kunt aansturen via internet, moet je ook goed beveiligen want door de directe verbinding met het internet zijn er ook risico’s. Een boerenbedrijf kan worden gehackt door bijvoorbeeld dierenactivisten. Je kunt zelf maatregelen treffen door je IT- omgeving goed te beveiligen.

Er is nu een IT Agro scan speciaal voor de agrarische sector. Hiermee krijg je inzicht in de digitale weerbaarheid van je bedrijf. Er zijn 2 manieren:

-Digitale scan: Je vult zelf de IT Agro scan in en na afronding ontvang je per e-mail een beknopt rapport. Dit rapport geeft je binnen 5 minuten inzicht in de digitale veiligheid van je bedrijf.

-Bedrijfsbezoek: Een adviseur van MKB Cybercampus en een student van ROC Friese Poort en ROC Friesland College komen langs en samen vul je de IT Agro scan in. (Uiteraard wordt bij het maken van een afspraak rekening gehouden met de COVID-19 richtlijnen.)

Na deze scan ben je je veel bewuster van de risico’s die er zijn op het gebied van cybersecurity. Daarbij ontvang je een advies en tips om je IT systeem, software of robots beter te beveiligen.

Deze uitgebreide IT scan wordt gratis aangeboden door LTO Noord, MKB Cyber Campus, ROC Friese Poort en ROC Friesland College. De MKB Cyber Campus is er om het bedrijfsleven en in het bijzonder het MKB meer weerbaar te maken tegen cybercriminaliteit. Er is de komende twee jaar ruimte om zo’n zeshonderd agrarische bedrijven in Noord-Nederland door te lichten op hun cyberweerbaarheid.

Doe mee aan de IT Agro Scan