Melkveehouders

Aanbod Nederland

Triple Dairy is er voor de Nederlandse melkveehouder. De Nederlandse melkveehouderij is van hoog niveau, toch is er steeds nieuwe kennis beschikbaar uit onderzoek wat leidt tot innovaties voor de sector. Dat is maar goed ook, want er wordt ongelofelijk veel gevraagd van een melkveehouder. Hij en zijn bedrijf zijn voortdurend in ontwikkeling. Niet alleen vraagt een bedrijf om continue herinvesteringen, ook stelt de omgeving steeds nieuwe eisen aan de bedrijfsvoering.

Toegang verschaffen tot die nieuwe kennis, op een manier die toepasbaar is op het boerenerf, dat is waar Triple Dairy voor staat. Cursussen die de boer een eindje verder op weg helpen. Waar de inhoud van de cursus gericht is op de toekomst. Want de melkveehouders in Nederland zijn bereid zich door verder te ontwikkelen, maar moeten wel weten hoe!

Cursussen en trainingen worden in eerste instantie gegeven op Dairy Campus en Aeres Farms.

Een eerste cursus is de Masterclass 2030. Verder worden voor groepen boeren ook cursussen en trainingen op maat gegeven. Volg ons nieuws voor meer informatie!

Masterclass 2030: nieuwe cursus van start in voorjaar 2021

De Masterclass 2030 is een strategische managementcursus voor de melkveehouder als ondernemer. Naast “nieuwe” vakinhoudelijke kennis over de actuele thema’s in de melkveehouderij, ligt de focus op de strategische keuzes voor de langere termijn en de algehele bedrijfsvoering. Deze nieuwe kennis en inzichten, veelal gegenereerd uit wetenschappelijk onderzoek, vertalen wij door naar toepasbare acties op het boerenerf. Daarbij is het belangrijk dat die kennis relevant is voor de individuele melkveehouder, dat het toepasbaar is op zijn eigen bedrijf zodat hij er concreet iets mee kan doen. Kennis is niets waard als je er niets mee doet!

Ondernemerschap staat voorop. Alle opgedane kennis moet leiden tot een persoonlijk bedrijfsplan met een concrete actieplanning passend binnen de huidige en verwachte randvoorwaarden in de Nederlandse melkveehouderij richting 2030.

Zie hier een link naar de flyer voor de cursus: Triple Dairy flyer Masterclass 2030.

Data en kosten

De prijs van Masterclass 2030 is € 1.595. Inbegrepen in deze kosten zijn 5 plenaire dagen incl. lunch en koffie/thee. Daarnaast heb je gedurende de gehele cursusperiode toegang het online leerplatform op Groen Kennisnet. Daarnaast staat een coach steeds tot je beschikking voor vragen en om je verder op weg te helpen.

De data van de Masterclass zijn binnenkort bekend!

de data de onderwerpen de sprekers
 ?? februari 2021 Kringloopwijzer als jouw sturingsinstrument Michel de Haan
?? februari 2021 Bodem en gewas Bert Philipsen
?? februari 2021 Koe en mest Zwier van de Vegte
?? februari 2021 De boer en zijn onderneming Jelle Zijlstra
?? februari 2021 Verdienmodel en regelingen & vergunningen Lubbert van Dellen (Accon AVM)

 

Werkwijze

De cursus begint met een individuele intake om over en weer verwachtingen te managen. Vervolgens krijgt cursist online aanbod van kennis gecombineerd met praktijkopdrachten. Tijdens 5 plenaire thematische dagen wordt nader ingegaan op deze kennis, worden visie en strategie besproken en vertaald naar de persoonlijke situatie van iedere cursist. Gedurende de gehele cursusperiode van 8-10 weken werkt de cursist aan een strategisch en samenhangend pakket aan keuzes  voor zijn bedrijf met concrete actieplanning. Voor een preview naar het online aanbod kun je kijken op Groen Kennisnet.

Voor info en/of opgave kun je bellen naar 06-55752283 of een mailtje sturen naar info@tripledairy.nl. We nemen dan direct contact met je op.

 

 De cursus krijgt een mooie gemiddelde van een 8,1

Deelnemers van pilot Masterclass 2030

Coaching & advies

Kennis is belangrijk, maar hoe leidt die kennis tot verandering op jouw bedrijf? Hoe kom je tot een gedegen plan en ga je dat vervolgens succesvol implementeren? Triple Dairy geeft naast cursussen en trainingen ook coaching en advies aan melkveehouders, individueel of aan groepen.

Voor meer informatie maken we graag een afspraak!

Training internationaal

Nederland staat wereldwijd bekend als koploper in de melkveehouderij. We hebben een lange geschiedenis in de melkveehouderij, in de fokkerij, in de zuivel. Overal in de wereld waar men koeien melkt, is wel een link te vinden met de Nederlandse sector.

In opkomende landen, maar ook in de landen om ons heen, moeten nog stappen gemaakt worden. Stappen in dierwelzijn, in melkkwaliteit, in het inkomen van de boeren. Daar is kennis voor nodig. Nederland heeft die kennis, onze melkveehouders zelf, maar ook onze kennisinstellingen. Bij Wageningen University & Research wordt veel onderzoek gedaan wat leidt tot innovaties .

Die Nederlandse kennis en ervaring is essentieel in de ontwikkeling van de melkveehouderij wereldwijd. Triple Dairy verzorgt daarom trainingen voor melkveehouders uit de hele wereld. In Nederland op Dairy Campus en Aeres Farms, maar ook in het land waar de boeren zelf vandaan komen. In Bangladesh, in Ghana, in Ethiopië, in Vietnam, het maakt niet uit.

Triple Dairy geeft trainingen voor melkveehouders op het gebied van o.a. diergezondheid, fokkerij, huisvesting, voeding, melkkwaliteit, farm management, ruwvoerproductie. Alles met een duidelijk perspectief voor de situatie op zijn eigen bedrijf. Daarbij maakt Triple Dairy desgewenst gebruik van moderne en digitale leermethoden. Onze trainers hebben veel internationale ervaring en kennen dus de situatie in het buitenland.

Binnenkort meer over het trainingsaanbod. Er worden ook altijd trainingen op maat gegeven!