Over ons

Wij zijn niet nieuw, we komen voort uit een rijke geschiedenis. Wel nieuw is onze focus, op lifelong learning in de gehele upstream zuivelketen. Primair gericht op de melkveehouder, maar ook op de periferie: overheden, leveranciers en afnemers. De beste resultaten krijgen we als we samen kennis delen, samen stappen zetten. Samen verder ontwikkelen, ieder met zijn eigen perspectief.

Bles Dairies, ons moederbedrijf, is wereldwijd actief in de melkveehouderij. Wageningen University & Research (WUR) ontwikkelt continu kennis en inzicht en wil dat graag delen met de maatschappij en stelt haar kennis beschikbaar. En onderwijsgroep Aeres stimuleert een leven lang leren en moderne lesmethodes zoals ‘blended learning’. Samen doen wij al veel projecten in het trainen van mensen in de melkveehouderij, zowel in praktische vaardigheden als in farmmanagement en de systematiek daaromheen.

Om een leven lang leren met volle kracht vorm te geven is door Bles Dairies begin 2020 Triple Dairy opgericht. De ‘Triple’ in onze naam staat voor de samenwerking tussen onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven. Maar ook omdat lifelong learning uit drie delen bestaat: kennis opnemen, eigen koers bepalen, actie ondernemen. En dat kan je werkplezier en de resultaten wel verdrievoudigen. 

Het logo geeft met de driehoek aan dat er drie kanten zitten aan Triple Dairy. Ook is de driehoek het symbool voor ‘delta’, de geografische ligging van Nederland (de delta ‘Dairy Valley’ waar de rivieren zorgen voor vruchtbare graslanden waar de beste melk geproduceerd wordt) maar de Griekse letter ‘delta’ staat ook  voor ‘de verandering’; dat verschil maakt Triple Dairy.

Triple Dairy bestaat naast Nynke Dijkstra en Kees de Jong uit tientallen experts en trainers van diverse organisaties en zelfstandigen.

Kees de Jong (1968)

Tel: +31 6 301 450 63 / keesdejong@tripledairy.nl

Ik ben bedrijfskundige en heb een passie voor organisatieverbetering. Waarom de ene organisatie wel goed draait en leuk is om voor te werken en een andere niet, heeft al ruim 20 jaar mijn interesse. Aan het Institute for Management Development in Lausanne ontdekte ik hoe dat zit: de kracht van een helder perspectief (wat is je formule, je verhaal, je strategie? Past het bij de vraag in de markt en kan je het waarmaken?) en goed inzicht in de werking van een organisatie. Grote en kleine organisaties kan je zelf inrichten en afstemmen. Sindsdien houd ik me daar mee bezig.

Als projectmanager droeg ik bij aan het implementeren van digitalisering en organisatie alignment. Als rainmaker genereerde ik new business en hielp organisaties naar een ander businessmodel. Als directeur bracht ik vertrouwen en structuur terug  in een kinderopvangorganisatie met 200 locaties. Als Agile Coach faciliteerde ik verbeteringen op gebied van ICT en digitalisering, cultuur, processen en structuren, om de interne organisatie weer in lijn te brengen met de gewenste positionering in de markt. Bles Dairies Genetics hielp ik met de opzet van een eigen distributiecentrum. En daar ontdekte ik de melkveehouderij. Een sector waar ik bij kan dragen aan maatschappelijk relevante opdrachten en mij nog een keer in kan werken in een nieuwe branche. Ik denk dat ik met Triple Dairy en de melkveehouderij een perfecte omgeving heb gevonden.

Ik ben een doelgericht persoon met goed analytisch en conceptueel denkvermogen, goed in staat om op operationeel, beleidsmatig en strategisch niveau te opereren. Zeer organisatie-sensitief en open-minded, leergierig en snel inwerkend in nieuwe materie. Brede leidinggevende ervaring in complexe omgevingen. Succesvol geweest in verkoop, marketing, communicatie, strategie, projectmanagement van proces- en systeemontwikkeling en organisatieverandering. Mijn stijl van werken kenmerkt zich door voortdurend de organisatiedoelen na te streven.

Nynke Dijkstra (1977)

Tel: +31 6 557 522 83 / nynkedijkstra@tripledairy.nl

Met een brede interesse en scherpe blik op de wereld om mij heen, begeef ik mij al jarenlang in de melkveehouderij sector. Vanuit onze eigen boerderij in Friesland, vanuit mijn prachtige loopbaan bij Bles Dairies en vanuit een intrinsieke  passie voor deze eigenzinnige sector. Een sector met een lange gedegen historie die zijn oorsprong vindt in Friesland, maar ook een sector die in de wereld verschil kan maken. Niet alleen is er wereldwijd een grote behoefte aan voldoende voedsel van betrouwbare kwaliteit, ook kan de sector in opkomende economieën een noodzakelijk inkomen geven aan talloze huishoudens. Nederland heeft goud in handen met het niveau in de eigen dairy value chain, en kan daarmee in de wereld zoveel verschil maken. Ik heb na het gymnasium in Leeuwarden en mijn propedeuse in Wageningen, mijn studie vervolgd in Groningen. Naast mijn taalgevoeligheid en sensitiviteit voor mensen en culturen, houd ik ervan de grote lijnen te doorzien in complexe vraagstukken. Ben ik gretig naar de visie van “grote denkers” om die vervolgens om te zetten naar concrete acties. Ik ben ondernemend in de zin dat ik houd van progressiviteit en van een goed verdienmodel, maar ik ben realistisch genoeg om te weten dat resultaten behaald kunnen worden dankzij samenwerking met alle stakeholders in de context. Ik ben leergierig en nieuwsgierig maar houd er ook van anderen iets te leren.

Met een prachtig netwerk in de Nederlandse dairy value chain, opgebouwd in de jaren dat ik actief ben in deze sector, denk ik dat ik met deze nieuwe activiteit samen met de waardevolle partners een stap kan zetten in de beschreven gewenste richting. Want kennis is key.