Periferie

Agribusiness

Het bedrijfsleven in de melkveehouderij is zeer uiteenlopend. Toeleveranciers, afnemers, adviseurs, dienstverlening, banken, allemaal hebben ze met de praktijk op het boerenerf te maken. En allemaal hebben ze er belang bij dat het goed gaat op het boerenerf.

Voor alle partijen kan Triple Dairy als kennispartner een rol spelen. Bedrijfsspecifieke trainingen, in-company trainingen, alles op maat, maar ook managementtrainingen en cursussen die aansluiten bij het bedrijfsleven.

Triple Dairy maakt gebruik van de nieuwste inzichten uit het onderzoek bij Wageningen University & Research en Aeres. Daarnaast maakt Triple Dairy ook gebruik van moderne leermethoden, waarbij digitalisering wordt gecombineerd met klassikaal en “on the job” leren.

Voor meer informatie en bij interesse maken wij graag een afspraak!

Onderwijs

Het groene onderwijs heeft een indrukwekkende status quo in Nederland. Op alle niveaus worden professionals uit het groene onderwijs succesvol in de sector, in Nederland en daarbuiten. Ook is er een belangrijke bijdrage in de ontwikkeling van buitenlandse studenten.

Toch moet ook het onderwijs zich blijven ontwikkelen. Samenwerking in de zuivelketen is daarin belangrijk, met het bedrijfsleven, met de melkveehouders, met de overheid. De ontwikkelingen in de sector gaan snel, en daarin is het een uitdaging voor het onderwijs om op alle niveaus mee te schakelen.

Triple Dairy werkt graag samen met het onderwijs. In buitenlandse projecten, bij het ontvangen van inkomende delegaties uit het buitenland. Voor het geven van gastcolleges, voor het regelen van stageplekken. Maar ook kunnen wij korte masterclasses verzorgen voor de docenten uit het onderwijs over actuele thema’s gericht op visie, overzicht en samenhang. Thema’s betreffen kringlooplandbouw, klimaatvriendelijke bedrijfsvoering maar ook in deelthema’s op het gebied van bodem, voer/gewas en mest.

Overheid

De overheid en haar beleidsmedewerkers op diverse echelons, hebben de verantwoordelijkheid om op het gebied van landbouw op een realistische manier het land te besturen. Wat de realiteit is in de landbouw, en meer specifiek in de melkveehouderij, is niet in 3 zinnen uit te leggen.

Daarom vindt Triple Dairy het belangrijk om de overheid daarin te ondersteunen en zal dan ook korte trainingen gaan verzorgen voor beleidsmedewerkers.

Daarnaast is het belangrijk dat het ontwikkelde beleid op een realistische manier ten uitvoer wordt gebracht. In de transitie naar kringlooplandbouw naar 2030 speelt Triple Dairy graag een rol om de melkveehouders te ondersteunen in de gewenste transitie.